11 de setembre de 2011

R(esp)ecte

A la que li fiques, tu no la piques.
A la que li endinyes, no li fotis dos pinyes.
A la que li claves, no li cardis tres faves.
A la que't la casca, no li fotis "zasca!"

A la que se't la traga, no li clavis cap daga.
A la que te xines, tu no l'assassines.
A la que't llepa la tranca, no la deixis manca.
A la que li poses, currar-la no goses.

A la que't masturba el nap, no li tallis el cap.
A la que't la mama, no li amputis una cama.
A la que dónes per l'ojet, no li fotis un tret.
A la que't fa felacions, cops de puny no li dons.

A la que copules, si no vol no l'encules.
A la que te folles, si no vol no li endolles.
A la que li inques, si no vol no't la trinques.
A la que li insereixes, si no vol tu no et queixes.

A la que't la fela, si no vol no't la pela.
A la que te tires, si no vol no la mires.
A la que dónes pel darrera, si no vol fer-ho espera.
A la que dónes anal, tu no li cardes mal.

A la que dónes pel cul, no mereix cap insult.
A la que dónes pel caca, si no vol no't la matxaca.
A la que dónes pel recte, mereix un respecte.
A la que dónes pel forat, deixa-li llibertat.

A la que't la xupa, no miris el que fa amb lupa.
A la que li petes, si no vol no li xupes les tetes.
A la que't enxufes la narda, només qui ella vol li carda.
A la que't menja la titola, ningú (ni tu) la viola.

A la que't la toca, no li trenquis la boca.
A la que't fa palles, el coll no li talles.
A la que't fa mamades, no li fots bufetades.
A la que t'excita, no l'encules si no vol tita.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada