24 d’agost de 2011

Saps què passa?

Saps què passa si't la insereix un peix?
Saps què passa si't l'endolla un peix polla?
Saps què passa si't l'enxufa un peix trufa?
Saps què passa si't l'endinya un peix pinya?

Saps què passa si't l'inserta un peix Berta?
Saps què passa si't la xupa un peix lupa?
Saps què passa si't la mama un peix cama?
Saps què passa si't la fela un peix vela?

Saps què passa si't la casca un peix tasca?
Saps què passa si't la inca un peix finca?
Saps què passa si't la toca un peix boca?
Saps què passa si't la llepa un peix gepa?

Saps què passa si't viola un peix trola?
Saps què passa si t'encula un peix mula?
Saps què passa si t'el peta un peix teta?
Saps què passa si't penetra un peix petra?

Saps què passa si't masturba un peix curva?
Saps què passa si't fa anal un peix pal?
Saps què passa si't li carda un peix narda?
Saps què passa si't li fot un peix rot?

Saps què passa si't li clava un peix lava?
Saps què passa si't li posa un peix nosa?
Saps què passa si't li fica un peix pica?
Saps què passa si't li coloca un peix roca?

Saps què passa si se't trinca un peix inca?
Saps què passa si se't lliga un peix figa?
Saps què passa si se't tira un peix fira?
Saps què passa si se't folla un peix colla?

Saps què passa si't l'embruta un peix puta?
Saps què passa si't la talla un peix ralla?
Saps què passa si't la torça un peix morsa?
Saps què passa si't la trinxa un peix pinxa?

Saps què passa si't la trenca un peix penca?
Saps què passa si't la destrossa un peix brossa?
Saps què passa si't la menja un peix revenja?
Saps què passa si's t'hi pixa un peix mixa?

Saps què passa si's t'hi corre un peix porra?
Saps què passa si's t'hi caga un peix braga?
Saps què passa si's t'hi orina un peix mina?
Saps què passa si't l'endossa un peix bossa?

Saps què passa si't la pela un peix tela?
Saps què passa si't la "jala" un peix bala?
Saps què passa si't la mira un peix gira?
Saps què passa si't la torça un peix morsa?

Saps què passa si't la sega un peix rega?
Saps què passa si't la muny un peix puny?
Saps què passa si't l'endinsa un peix pinsa?
Saps què passa si't l'implanta un peix manta?

Saps què passa si't la trop un peix llop?
Saps què passa si't l'enrosca un peix mosca?
Saps què passa si't perfora un peix mora?
Saps què passa si't foreda un peix seda?

Saps què passa si't l'encasta un peix pasta?
Saps què passa si't l'enfonsa un peix llonsa?
Saps què passa si t'l rebenta un peix menta?
Saps què passa si't l'amputa un peix ruta?

Saps què passa si't la serra un peix terra?
Saps què passa si't li encaixa un peix faixa?
Saps què passa si't l'acobla un peix poble?
Saps què passa si't s'la traga un peix daga?

Saps què passa si't la xafa un peix girafa?
Saps què passa si't copula un peix gula?
Saps què passa si't s'hi defeca un peix meca?
Saps què passa si't la ensarta un peix carta?

Saps què passa si't la poda un peix roda?
Saps què passa si't la matxaca un peix caca?
Saps què passa si't l'incrusta un peix fusta?
Saps què passa si't l'excita un peix tita?

Saps què passa si't l'insemina un peix espina?
Saps què passa si l'arranca un peix tranca?
Saps què passa si't l'enganxa un peix panxa?
Saps què passa si't la secciona un peix trona?

Saps què passa si't l'esberla un peix merla?
Saps què passa si't la suca un peix nuca?
Saps què passa si't la troba un peix lloba?
Saps què passa si't s'la fuma un peix suma?

Saps què passa si't's l'empassa un peix gassa?
Saps què passa si't capa un peix lapa?
Saps què passa si't la mossega un peix brega?
Saps què passa si't l'escata un peix rata?

Saps què passa si't l'injecta un peix insecte?
Saps què passa si't l'esquerda un peix merda?
Saps què passa si't força un peix borsa?
Saps què passa si't la remena un peix pena?

Saps què passa si se't xina un peix nina?
Saps què passa si't l'estira un peix cadira?
Saps què passa si't l'obre un peix cobra?
Saps què passa si't l'escapça un peix lapse?

Saps què passa si't castra un peix rastre?
Saps què passa si te'l tapa un peix xapa?
Saps què passa si't vexa un peix sexe?
Saps què passa si't la danya un peix banya?

Saps què passa si't l'enrampa un peix trampa?
Saps què passa si't la tritura un peix fura?
Saps què passa si't l'extreu un peix neu?
Saps què passa si't l'enforca un peix porca?

Saps què passa si't maltracta un peix pacte?
Saps què passa si't l'ensuma un peix puma?
Saps què passa si't mutila un peix pila?
Saps què passa si't la grata un peix nata?

Saps què passa si't despulla un peix fulla?
Saps què passa si't l'engranda un peix tanda?
Saps què passa si t'hi dón un peix món?
Saps què passa si't l'esqueixa un peix reixa?

Saps què passa si't fornica un peix marica?
Saps què passa si't la cou un peix pou?
Saps què passa si't l'empalma un peix calma?
Saps què passa si't la taca un peix vaca?

Saps què passa si se't beneficia un peix brutíicia?
Saps què passa si't la crema un peix gemma?
Saps què passa si t'hi dóna un peix mona?
Saps què passa si't la veu un peix peu?

Saps què passa si't la cus un peix nus?
Saps què passa si't la bat un peix gat?
Saps què passa si't l'enreda un peix veda?
Saps què passa si t'hi ejacula un peix bula?

Saps què passa si't la llima un peix cima?
Saps què passa si t'hi escup un peix xarrup?
Saps què passa si't la frega un peix pega?
Saps què passa si't la calenta un peix renta?

Saps què passa si't la bull un peix ull?
Saps què passa si t'l grapeja un peix engeja?
Saps què passa si't la medeix un peix feix?
Saps què passa si't la prem un peix tremp?

Saps què passa si't l'arrenca un peix llenca?
Saps què passa si't la trepitja un peix mitja?
Saps què passa si t'abusa un peix musa?
Saps què passa si't desflora un peix mora?

Saps què passa si't desvirga un peix sirga?
Saps què passa si't l'aixeca un peix teca?
Saps què passa si't maneja un peix neteja?
Saps què passa si t'analitza un peix pizza?

Saps què passa si't la tala un peix pala?
Saps què passa si't l'emmerda un peix userda?
Saps què passa si't la lubrica un peix mica?
Saps què passa si't l'esclafa un peix estafa?

Saps què passa si't l'unta un peix junta?
Saps què passa si't la cata un peix bata?
Saps què passa si't la parteix un peix xeix?
Saps què passa si't la succiona un peix xona?

Saps què passa si't la frota un peix bota?
Saps què passa si't l'ensenya un peix penya?
Saps què passa si't la mostra un peix postre?
Saps què passa si't l'empina un peix vagina?

Saps què passa si't desmembra un peix sembra?
Saps què passa si't li entra un peix ventre?
Saps què passa si't la trosseja un peix barreja?
Saps què passa si't la tasta un peix pasta?
Saps què passa si't l'enceta un peix meta?
Saps què passa si't la treu un peix adéu?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada