30 de juny de 2013

Incest (un any)

Fa poc més d'un any publiquí la poesia "Incest". Aquesta poesia sobre l'amor entre persones genèticament properes. Molt lector d'aquest blog ha (estat) petat (per) pares, cosins i tiets des d'aleshores, així que em felicito per haver portat més felicitat al món.

Cal que continueu fent-ho amb tothom que pugueu, que en temps de crisi econòmica i sexual n'hi ha molts que no en teniu, o si en teniu en teniu poc. Compartir afecció i sexe, donar i rebre diners i enculades us farà molt més feliços.

Estimeu i deixeu-vos estimar pels vostres!

29 de juny de 2013

Si véns amb mi


i véns amb mi anirem a la muntanya,
no pararem mai de dir "puta Espanya!",
i t'adonaràs de que no et fas vella,
no pararé mai d'untà't la mamella.

Si véns amb mi anirem a les platja,
no pararem mai de dir "Espanya és fatxa!",
i t'adonaràs de que et fas tia bona,
no pararé mai de ompli't la xona.

Si véns amb mi anirem a la plana,
no pararem mai de dir "fills de fulana!",
i t'adonaràs de que no et fas lletja,
no pararé mai de penetrà't l'escletxa.

Si véns amb mi anirem cap el pujol,
no pararem mai de dir "puta espanyol!",
i t'adonaràs de que et fas maca,
no pararé mai de dona't pel caca.

Si véns amb mi anirem a la vall,
no pararem mai de dir "Catalunya a tot tall!",
i t'adonaràs de que't fas preciosa,
no pararé mai de d'endinyà't la cosa.

Si véns amb mi anirem a la serra,
no pararem mai de dir "visca la terra!",
i t'adonaràs de que no't fas xula,
no pararé mai de ser jo qui t'encula.

Si véns amb mi anirem a llac,
no pararem mai de dir "us darem pel sac!",
i t'adonaràs de que et fas petita,
no pararé mai de d'enxufà't la tita.

Si véns amb mi anirem al camp,
no pararem mai de dir "us segrem el pam!",
i t'adonaràs de que et fas ferma,
no pararé mai de tirar-te esperma.

Si véns amb mi anirem al riu,
no pararem dir "us petrem el niu!",
i t'adonaràs de que et fas forta,
no pararé mai d'endinya't "la torta".

Si véns amb mi anirem al turó,
no pararem mai de dir "us segrem el colló!",
i t'adonaràs de que no't fas zorra,
no pararé mai d'enxufà't la xistorra.

Si véns amb mi anirem al prat,
no pararem mai de dir "us drem pel forat!",
i t'adonaràs de que et fas pura,
no pararé mai d'enxufar-te-la dura.

Si véns amb mi anirem al bosc,
no pararem mai de dir "us petrem lo fosc!",
i t'adonaràs de que no et fas grassa,
no pararé mai de follar-te massa.

Si véns amb mi anirem al mar,
no pararem mai de dir "neu a cagar!",
i t'adonaràs de que no et fas rara,
no pararé mai de corre'm en ta cara.

Si véns amb mi anirem a la riera,
no pararem mai de dir "fills de ramera!",
i t'adonaràs de que et fas guapa,
no pararé mai de fet del cul un mapa.

Si véns amb mi anirem a la rasclosa,
no pararem mai de dir "Catalunya us l'hi posa!",
i t'adonaràs de que no et fas covarda,
no pararé mai d'enxufa't la narda.

Si véns amb mi anirem a la cala,
no pararem mai de dir "us tallrem la cigala!",
i t'adonaràs de que no et fas anciana,
no pararé mai de d'enxufà't ma catana.

Si véns amb mi anirem a la gruta,
no pararem mai de dir "fills de puta!",
i t'adonaràs de que no et fas farta,
no pararé mai de molt culpetar-te.

Si véns amb mi anirem a la pica,
no pararem mai de dir "Espanya somica!",
i t'adonaràs de que no et fas tonta,
no pararé mai de ser jo qui't monta.

Si véns amb mi anirem a la pineda,
no pararem mai de dir "Espanya ens enreda!",
i t'adonaràs de que no't fas guarra,
no pararé mai d'enxufà't la butifarra.

Si véns amb mi anirem a la cova,
no pararem mai de dir "Espanya ens roba!",
i t'adonaràs de que et fas bonica,
no pararé mai de de ser jo qui't li fica.

Si véns amb mi anirem a la vinya,
no pararem mai de dir "us fotrem una pinya!",
i t'adonaràs de que no et fas folla,
no pararé mai de incà't la polla.

Si véns amb mi anirem a l'altiplà,
no pararem mai de dir "Espanya amb gays s'ho fa!",
i t'adonaràs de que no et fas bleda,
no pararé mai de ser qui te'l foreda.

Si véns amb mi anirem a l'hort,
no pararem mai de dir "llibertat o mort!",
i t'adonaràs de que no et fas dolenta,
no pararé mai de ser jo qui't'l rebenta.

Si véns amb mi anirem a la carena,
no pararem mai de dir "Espanya fa pena!",
i t'adonaràs de que no et fas demacrada,
no pararé mai de deixà't ben follada.

Si véns amb mi anirem a l'estepa,
no pararem mai de dir "Espanya culs llepa!",
i t'adonaràs de que no et fas bruixa,
no pararé mai de tocà't la cuixa.

28 de juny de 2013

Si véns amb mi (26)

Si véns amb mi anirem a l'estepa,
no pararem mai de dir "Espanya culs llepa!",
i t'adonaràs de que no et fas bruixa,
no pararé mai de tocà't la cuixa.

27 de juny de 2013

Si véns amb mi (25)

Si véns amb mi anirem a la carena,
no pararem mai de dir "Espanya fa pena!",
i t'adonaràs de que no et fas demacrada,
no pararé mai de deixà't ben follada.

26 de juny de 2013

Si véns amb mi (24)

Si véns amb mi anirem a l'hort,
no pararem mai de dir "llibertat o mort!",
i t'adonaràs de que no et fas dolenta,
no pararé mai de ser jo qui't'l rebenta.

25 de juny de 2013

Si véns amb mi (23)

Si véns amb mi anirem a l'altiplà,
no pararem mai de dir "Espanya amb gays s'ho fa!",
i t'adonaràs de que no et fas bleda,
no pararé mai de ser qui te'l foreda.

24 de juny de 2013

Si véns amb mi (22)

Si véns amb mi anirem a la vinya,
no pararem mai de dir "us fotrem una pinya!",
i t'adonaràs de que no et fas folla,
no pararé mai de incà't la polla.

23 de juny de 2013

Si véns amb mi (21)

Si véns amb mi anirem a la cova,
no pararem mai de dir "Espanya ens roba!",
i t'adonaràs de que et fas bonica,
no pararé mai de de ser jo qui't li fica.

22 de juny de 2013

Si véns amb mi (20)

Si véns amb mi anirem a la pineda,
no pararem mai de dir "Espanya ens enreda!",
i t'adonaràs de que no't fas guarra,
no pararé mai d'enxufà't la butifarra.

21 de juny de 2013

Si véns amb mi (19)

Si véns amb mi anirem a la pica,
no pararem mai de dir "Espanya somica!",
i t'adonaràs de que no et fas tonta,
no pararé mai de ser jo qui't monta.

20 de juny de 2013

Si véns amb mi (18)

Si véns amb mi anirem a la gruta,
no pararem mai de dir "fills de puta!",
i t'adonaràs de que no et fas farta,
no pararé mai de molt culpetar-te.

19 de juny de 2013

Si véns amb mi (17)

Si véns amb mi anirem a la cala,
no pararem mai de dir "us tallrem la cigala!",
i t'adonaràs de que no et fas anciana,
no pararé mai de d'enxufà't ma catana.

18 de juny de 2013

Si véns amb mi (16)

Si véns amb mi anirem a la rasclosa,
no pararem mai de dir "Catalunya us l'hi posa!",
i t'adonaràs de que no et fas covarda,
no pararé mai d'enxufa't la narda.

17 de juny de 2013

Si véns amb mi (15)

Si véns amb mi anirem a la riera,
no pararem mai de dir "fills de ramera!",
i t'adonaràs de que et fas guapa,
no pararé mai de fet del cul un mapa.

16 de juny de 2013

Si véns amb mi (14)

Si véns amb mi anirem al mar,
no pararem mai de dir "neu a cagar!",
i t'adonaràs de que no et fas rara,
no pararé mai de corre'm en ta cara.

15 de juny de 2013

Si véns amb mi (13)

Si véns amb mi anirem al bosc,
no pararem mai de dir "us petrem lo fosc!",
i t'adonaràs de que no et fas grassa,
no pararé mai de follar-te massa.

14 de juny de 2013

Si véns amb mi (12)

Si véns amb mi anirem al prat,
no pararem mai de dir "us drem pel forat!",
i t'adonaràs de que et fas pura,
no pararé mai d'enxufar-te-la dura.

13 de juny de 2013

Si véns amb mi (11)

Si véns amb mi anirem al turó,
no pararem mai de dir "us segrem el colló!",
i t'adonaràs de que no't fas zorra,
no pararé mai d'enxufà't la xistorra.

12 de juny de 2013

Si véns amb mi (10)

Si véns amb mi anirem al riu,
no pararem dir "us petrem el niu!",
i t'adonaràs de que et fas forta,
no pararé mai d'endinya't "la torta".

11 de juny de 2013

Si véns amb mi (9)

Si véns amb mi anirem al camp,
no pararem mai de dir "us segrem el pam!",
i t'adonaràs de que et fas ferma,
no pararé mai de tirar-te esperma.

10 de juny de 2013

Si véns amb mi (8)

Si véns amb mi anirem a llac,
no pararem mai de dir "us darem pel sac!",
i t'adonaràs de que et fas petita,
no pararé mai de d'enxufà't la tita.

9 de juny de 2013

Si véns amb mi (7)

Si véns amb mi anirem a la serra,
no pararem mai de dir "visca la terra!",
i t'adonaràs de que no't fas xula,
no pararé mai de ser jo qui t'encula.

8 de juny de 2013

Si véns amb mi (6)

Si véns amb mi anirem a la vall,
no pararem mai de dir "Catalunya a tot tall!",
i t'adonaràs de que't fas preciosa,
no pararé mai de d'endinyà't la cosa.

7 de juny de 2013

Si véns amb mi (5)

Si véns amb mi anirem cap el pujol,
no pararem mai de dir "puta espanyol!",
i t'adonaràs de que et fas maca,
no pararé mai de dona't pel caca.

6 de juny de 2013

Si véns amb mi (4)

Si véns amb mi anirem a la plana,
no pararem mai de dir "fills de fulana!",
i t'adonaràs de que no et fas lletja,
no pararé mai de penetrà't l'escletxa.

5 de juny de 2013

Si véns amb mi (3)

Si véns amb mi anirem a les platja,
no pararem mai de dir "Espanya és fatxa!",
i t'adonaràs de que et fas tia bona,
no pararé mai de ompli't la xona.

4 de juny de 2013

Si véns amb mi (2)

Si véns amb mi anirem a la muntanya,
no pararem mai de dir "puta Espanya!",
i t'adonaràs de que no et fas vella,
no pararé mai d'untà't la mamella.

3 de juny de 2013

Si véns amb mi (1)

Hi ha moltes cançons i càntics que barregen l'amor a la pàtria catalana amb el desig de follar amb la respectiva estimada (o un sexe platònic). Tots sabem que els sgadors incialment fou un cant eròtic, o que la rosa d'abril era, de fet, una xona. Paral·elament, hi ha una cançó d'un grup de la nostra terra amb la tonada certament enganxosa.

Durant els propers 25 dies, a raó de 4 versos cada dia (100 versos!) publicaré una nova i infinitament millorada versió de la tonada de la cancó original. En aquest mes de la natura, la cançó girarà sobre anar a llocs naturals i petar el recte a l'estimada (amb amor) i Espanya (amb odi).

Canteu-la sovint, que enganxa!

(poema en sí)

2 de juny de 2013

Final de temporada

Amics, ahir s'acabà la lliga i la temporada. Com fa una mica més d'un any, cal valorar l'aconseguit, i oblidar la quantitat de vegades quue ens han petat el caca per culpa dels fills de puta d'en Tito i en Rosell.

En un mes d'agost dedicat al Barça per animar la temporada, comencí advertint que els desgraciats de Tito i Rosell eren els culpables de la marxa d'en Pep, i que pagarien per això. En tot cas, els blaugranes havíem de defensar el Barça, també contra enemics de fora. Començàrem animats per la supercopa, però el Madrid ens feu anal gràcies als traïdors interns. Com sempre, dedicàrem el febrer també al Barça, per animar-lo en la part més important de la temporada, i perquè tots temíem qye l'inepte Tito ja no sabia copiar més a en Pep. Férem un poema per animar a la gent a unir-se pel Barça, i als més petits a diferenciar el bé i el mal.


1 de juny de 2013

Mes de la natura

Amics, la natura també és part de Catalunya i el Barça, des dels nostres boscos fins a l'herba verda del Camp Nou, i per tant mereix el nostre amor. Ha de ser un amor sincer, i de respecte, de donar i rebre. Aquest amor és molt diferent que el dels desgraciats de ICV, radical-ecofeixistes demagogs, que ens inteneten inculcar un comunisme de submissió tan infecte com el feixisme que hem sofert.

Cal recordar que el mes passat fou dedicat a la precaució. Férem poemes-cançó dedicats als jocs dalcohol i drogues i a les vicisituds de la guerra. També recordàrem antics poemes del Barça i de conscienciació sexual, i definirem nous mots en la nostra llengua.

Amics, llegiu poesia, i si és en un medi natural millor!

PD: Fa un any dedicàrem el mes de juny a l'amor. Donat que l'agost és un mes crucial per moltes parelles (convivència extrema i forçada), aquest any hem aplaçat aquesta dedicatòria.