31 d’agost de 2011

Sobrenoms

Culers, són sempre els primers.
Merengues, gays malalts de dengues.
Periquitos, es felen sons pitos.
Xés, gueis abans i després.

Submarins grocs, són petats per molts llocs.
Colchoneros, penetrats pels trasseros.
Lleons, uns putus cabrons.
Granotes, quan els veus tu potes.

Rojillos, fills de putes i quillos.
Manys, s'autoenculen de fa anys.
Celtinyes, pel cul els la hi endinyes.
Palanganes, són fills de fulanes.

Vermellons, tots són maricons.
Verd-blancs, violats en gang-bangs.
Arlequinats, són uns dats pels forats.
Orelluts, cul-petats i anus-bruts.

Reds, són dats pels ojets.
Blues, són enculats nus.
Tifosi, que algú els la hi posi.
Nerazzurri, que algú fort els curri.

(explicació)
(Sobrenoms, un any)

30 d’agost de 2011

Sobrenoms (6)

Reds, són dats pels ojets.
Blues, són enculats nus.
Tifosi, que algú els la hi posi.
Nerazzurri, que algú fort els curri.

29 d’agost de 2011

Sobrenoms (5)

Vermellons, tots són maricons.
Verd-blancs, violats en gang-bangs.
Arlequinats, són uns dats pels forats.
Orelluts, cul-petats i anus-bruts.

28 d’agost de 2011

Sobrenoms (4)

Rojillos, fills de putes i quillos.
Manys, s'autoenculen de fa anys.
Celtinyes, pel cul els la hi endinyes.
Palanganes, són tots fills de fulanes.

27 d’agost de 2011

Sobrenoms (3)

Submarins grocs, són petats per molts llocs.
Colchoneros, penetrats pels trasseros.
Lleons, uns putus cabrons.
Granotes, quan els veus tu potes.

26 d’agost de 2011

Sobrenoms (2)

Culers, són sempre els primers.
Merengues, gays malalts de dengues.
Periquitos, es felen sons pitos.
Xés, gueis abans i després.

25 d’agost de 2011

Sobrenoms (1)

La cultura del carrer posa sobrenoms a grups persones per transmetre saviesa popular sobre aquests. Per exemple, al carrer, els espanyols són nomenats "fatxes," els sociates "traïdors de merda" o els del PP "fills de puta."

Això també és comú en el món de l'esport. Ara que comença la temporada, seria bo recordar-los, especialment als més petits de la casa. Aquesta sabiesa popular cal ser apresa i transmesa, i quina millor manera de fer-ho que amb una poesia de qualitat!

Durant els següents 5 dies, a raó de 4 versos cada dia, publicaré una nova poesia basada en els sobrenoms més coneguts del món del futbol.

Gaudiu-ne molt!

(poema en sí)
(Sobrenoms (1, un any))

PD: Aquest poema manté certa semblança al poema Rivalitat Sana, on també apareixen molts equips als quals sentenciem sovint.

24 d’agost de 2011

Saps què passa?

Saps què passa si't la insereix un peix?
Saps què passa si't l'endolla un peix polla?
Saps què passa si't l'enxufa un peix trufa?
Saps què passa si't l'endinya un peix pinya?

Saps què passa si't l'inserta un peix Berta?
Saps què passa si't la xupa un peix lupa?
Saps què passa si't la mama un peix cama?
Saps què passa si't la fela un peix vela?

Saps què passa si't la casca un peix tasca?
Saps què passa si't la inca un peix finca?
Saps què passa si't la toca un peix boca?
Saps què passa si't la llepa un peix gepa?

Saps què passa si't viola un peix trola?
Saps què passa si t'encula un peix mula?
Saps què passa si t'el peta un peix teta?
Saps què passa si't penetra un peix petra?

Saps què passa si't masturba un peix curva?
Saps què passa si't fa anal un peix pal?
Saps què passa si't li carda un peix narda?
Saps què passa si't li fot un peix rot?

Saps què passa si't li clava un peix lava?
Saps què passa si't li posa un peix nosa?
Saps què passa si't li fica un peix pica?
Saps què passa si't li coloca un peix roca?

Saps què passa si se't trinca un peix inca?
Saps què passa si se't lliga un peix figa?
Saps què passa si se't tira un peix fira?
Saps què passa si se't folla un peix colla?

Saps què passa si't l'embruta un peix puta?
Saps què passa si't la talla un peix ralla?
Saps què passa si't la torça un peix morsa?
Saps què passa si't la trinxa un peix pinxa?

Saps què passa si't la trenca un peix penca?
Saps què passa si't la destrossa un peix brossa?
Saps què passa si't la menja un peix revenja?
Saps què passa si's t'hi pixa un peix mixa?

Saps què passa si's t'hi corre un peix porra?
Saps què passa si's t'hi caga un peix braga?
Saps què passa si's t'hi orina un peix mina?
Saps què passa si't l'endossa un peix bossa?

Saps què passa si't la pela un peix tela?
Saps què passa si't la "jala" un peix bala?
Saps què passa si't la mira un peix gira?
Saps què passa si't la torça un peix morsa?

Saps què passa si't la sega un peix rega?
Saps què passa si't la muny un peix puny?
Saps què passa si't l'endinsa un peix pinsa?
Saps què passa si't l'implanta un peix manta?

Saps què passa si't la trop un peix llop?
Saps què passa si't l'enrosca un peix mosca?
Saps què passa si't perfora un peix mora?
Saps què passa si't foreda un peix seda?

Saps què passa si't l'encasta un peix pasta?
Saps què passa si't l'enfonsa un peix llonsa?
Saps què passa si t'l rebenta un peix menta?
Saps què passa si't l'amputa un peix ruta?

Saps què passa si't la serra un peix terra?
Saps què passa si't li encaixa un peix faixa?
Saps què passa si't l'acobla un peix poble?
Saps què passa si't s'la traga un peix daga?

Saps què passa si't la xafa un peix girafa?
Saps què passa si't copula un peix gula?
Saps què passa si't s'hi defeca un peix meca?
Saps què passa si't la ensarta un peix carta?

Saps què passa si't la poda un peix roda?
Saps què passa si't la matxaca un peix caca?
Saps què passa si't l'incrusta un peix fusta?
Saps què passa si't l'excita un peix tita?

Saps què passa si't l'insemina un peix espina?
Saps què passa si l'arranca un peix tranca?
Saps què passa si't l'enganxa un peix panxa?
Saps què passa si't la secciona un peix trona?

Saps què passa si't l'esberla un peix merla?
Saps què passa si't la suca un peix nuca?
Saps què passa si't la troba un peix lloba?
Saps què passa si't s'la fuma un peix suma?

Saps què passa si't's l'empassa un peix gassa?
Saps què passa si't capa un peix lapa?
Saps què passa si't la mossega un peix brega?
Saps què passa si't l'escata un peix rata?

Saps què passa si't l'injecta un peix insecte?
Saps què passa si't l'esquerda un peix merda?
Saps què passa si't força un peix borsa?
Saps què passa si't la remena un peix pena?

Saps què passa si se't xina un peix nina?
Saps què passa si't l'estira un peix cadira?
Saps què passa si't l'obre un peix cobra?
Saps què passa si't l'escapça un peix lapse?

Saps què passa si't castra un peix rastre?
Saps què passa si te'l tapa un peix xapa?
Saps què passa si't vexa un peix sexe?
Saps què passa si't la danya un peix banya?

Saps què passa si't l'enrampa un peix trampa?
Saps què passa si't la tritura un peix fura?
Saps què passa si't l'extreu un peix neu?
Saps què passa si't l'enforca un peix porca?

Saps què passa si't maltracta un peix pacte?
Saps què passa si't l'ensuma un peix puma?
Saps què passa si't mutila un peix pila?
Saps què passa si't la grata un peix nata?

Saps què passa si't despulla un peix fulla?
Saps què passa si't l'engranda un peix tanda?
Saps què passa si t'hi dón un peix món?
Saps què passa si't l'esqueixa un peix reixa?

Saps què passa si't fornica un peix marica?
Saps què passa si't la cou un peix pou?
Saps què passa si't l'empalma un peix calma?
Saps què passa si't la taca un peix vaca?

Saps què passa si se't beneficia un peix brutíicia?
Saps què passa si't la crema un peix gemma?
Saps què passa si t'hi dóna un peix mona?
Saps què passa si't la veu un peix peu?

Saps què passa si't la cus un peix nus?
Saps què passa si't la bat un peix gat?
Saps què passa si't l'enreda un peix veda?
Saps què passa si t'hi ejacula un peix bula?

Saps què passa si't la llima un peix cima?
Saps què passa si t'hi escup un peix xarrup?
Saps què passa si't la frega un peix pega?
Saps què passa si't la calenta un peix renta?

Saps què passa si't la bull un peix ull?
Saps què passa si t'l grapeja un peix engeja?
Saps què passa si't la medeix un peix feix?
Saps què passa si't la prem un peix tremp?

Saps què passa si't l'arrenca un peix llenca?
Saps què passa si't la trepitja un peix mitja?
Saps què passa si t'abusa un peix musa?
Saps què passa si't desflora un peix mora?

Saps què passa si't desvirga un peix sirga?
Saps què passa si't l'aixeca un peix teca?
Saps què passa si't maneja un peix neteja?
Saps què passa si t'analitza un peix pizza?

Saps què passa si't la tala un peix pala?
Saps què passa si't l'emmerda un peix userda?
Saps què passa si't la lubrica un peix mica?
Saps què passa si't l'esclafa un peix estafa?

Saps què passa si't l'unta un peix junta?
Saps què passa si't la cata un peix bata?
Saps què passa si't la parteix un peix xeix?
Saps què passa si't la succiona un peix xona?

Saps què passa si't la frota un peix bota?
Saps què passa si't l'ensenya un peix penya?
Saps què passa si't la mostra un peix postre?
Saps què passa si't l'empina un peix vagina?

Saps què passa si't desmembra un peix sembra?
Saps què passa si't li entra un peix ventre?
Saps què passa si't la trosseja un peix barreja?
Saps què passa si't la tasta un peix pasta?
Saps què passa si't l'enceta un peix meta?
Saps què passa si't la treu un peix adéu?

23 d’agost de 2011

Saps què passa? (38)

Saps què passa si't desmembra un peix sembra?
Saps què passa si't li entra un peix ventre?
Saps què passa si't la trosseja un peix barreja?
Saps què passa si't la tasta un peix pasta?
Saps què passa si't l'enceta un peix meta?
Saps què passa si't la treu un peix adéu?

22 d’agost de 2011

Saps què passa? (37)

Saps què passa si't la frota un peix bota?
Saps què passa si't l'ensenya un peix penya?
Saps què passa si't la mostra un peix postre?
Saps què passa si't l'empina un peix vagina?

21 d’agost de 2011

Saps què passa? (36)

Saps què passa si't l'unta un peix junta?
Saps què passa si't la cata un peix bata?
Saps què passa si't la parteix un peix xeix?
Saps què passa si't la succiona un peix xona?

20 d’agost de 2011

Saps què passa? (35)

Saps què passa si't la tala un peix pala?
Saps què passa si't l'emmerda un peix userda?
Saps què passa si't la lubrica un peix mica?
Saps què passa si't l'esclafa un peix estafa?

19 d’agost de 2011

Saps què passa? (34)

Saps què passa si't desvirga un peix sirga?
Saps què passa si't l'aixeca un peix teca?
Saps què passa si't maneja un peix neteja?
Saps què passa si t'analitza un peix pizza?

18 d’agost de 2011

Super copa! (2)

Com ja vaig dir en el post Super copa! avui toca valorar el resultat d'aquesta. En efecte, tots els bons pronòstics es van complir i vam poder penetrar als fills de puta merengues. No està gens malament, donat el grau de subnormalitat xulesca que portaven a sobre.

En clau de poesia, que és el que ens toca, reciclarem les rimes d'aquell poema tant bell (algunes de les quals havien ha estat reciclades d'un altre poema)


Ahir els del Barça,
vam tornar a troBarça
als cabrons del Madrid.
Els petàrem el recte
i de quina manera!
Els vam violar pel darrera
amb un joc tant perfecte
que des que començà el partit
fins que va acaBarça
tothom va masturBarça.

Demà continuarem un altre cop amb el poema "Saps què passa?", del que ara ja portem 128 versos, una barbaritat!!!

17 d’agost de 2011

Saps què passa? (33)

Saps què passa si't l'arrenca un peix llenca?
Saps què passa si't la trepitja un peix mitja?
Saps què passa si t'abusa un peix musa?
Saps què passa si't desflora un peix mora?

16 d’agost de 2011

Saps què passa? (32)

Saps què passa si't la bull un peix ull?
Saps què passa si t'l grapeja un peix engeja?
Saps què passa si't la medeix un peix feix?
Saps què passa si't la prem un peix tremp?

15 d’agost de 2011

Saps què passa? (31)

Saps què passa si't la llima un peix cima?
Saps què passa si t'hi escup un peix xarrup?
Saps què passa si't la frega un peix pega?
Saps què passa si't la calenta un peix renta?

14 d’agost de 2011

Super copa!

Avui interrompo la publicació del gran poema "Saps què passa?", del qual ja portem 116 versos publicats, per animar al Barça en aquesta super-copa. En efecte, ha estat demostrat que els càntics al post "Finalíssima" van ser usats a Wembley, i que ajudaren crucialment a sentenciar la final. També, en els clàssics, la nova lletra l'himne del Barça, la frase dinàmica i el poema "Si el Barça o el Madrid" foren crucials en les victòries contra aquells fills de puta.

La poesia per el partit d'avui, inspirada en la celebració de la 3a lliga, és la següent:


Barça,
juga d'aquella manera
que fa masturBarça
i els violem pel darrera.

Barça
si guanyes aquest partit
riure farà troBarça
cabrons del Real Madrid.

Barça,
fes el teu joc perfecte
i abans del matx acaBarça
els petarem el seu recte.PD: Només en cas de resultat d'escàndol publicaré un post relacionat amb aquest tema demà. Si no passa això, esperaré a publicar el dia 18 la valoració de la super-copa. Si m'inspiro, també el dia 17.

13 d’agost de 2011

Saps què passa? (30)

Saps què passa si't la cus un peix nus?
Saps què passa si't la bat un peix gat?
Saps què passa si't l'enreda un peix veda?
Saps què passa si t'hi ejacula un peix bula?

12 d’agost de 2011

Saps què passa? (29)

Saps què passa si se't beneficia un peix brutíicia?
Saps què passa si't la crema un peix gemma?
Saps què passa si t'hi dóna un peix mona?
Saps què passa si't la veu un peix peu?

11 d’agost de 2011

Saps què passa? (28)

Saps què passa si't fornica un peix marica?
Saps què passa si't la cou un peix pou?
Saps què passa si't l'empalma un peix calma?
Saps què passa si't la taca un peix vaca?

10 d’agost de 2011

Saps què passa? (27)

Saps què passa si't despulla un peix fulla?
Saps què passa si't l'engranda un peix tanda?
Saps què passa si t'hi dón un peix món?
Saps què passa si't l'esqueixa un peix reixa?

9 d’agost de 2011

Saps què passa? (26)

Saps què passa si't maltracta un peix pacte?
Saps què passa si't l'ensuma un peix puma?
Saps què passa si't mutila un peix pila?
Saps què passa si't la grata un peix nata?

8 d’agost de 2011

Saps què passa? (25)

Saps què passa si't l'enrampa un peix trampa?
Saps què passa si't la tritura un peix fura?
Saps què passa si't l'extreu un peix neu?
Saps què passa si't l'enforca un peix porca?

7 d’agost de 2011

Saps què passa? (24)

Saps què passa si't castra un peix rastre?
Saps què passa si te'l tapa un peix xapa?
Saps què passa si't vexa un peix sexe?
Saps què passa si't la danya un peix banya?

6 d’agost de 2011

Saps què passa? (23)

Saps què passa si se't xina un peix nina?
Saps què passa si't l'estira un peix cadira?
Saps què passa si't l'obre un peix cobra?
Saps què passa si't l'escapça un peix lapse?

5 d’agost de 2011

Saps què passa? (22)

Saps què passa si't l'injecta un peix insecte?
Saps què passa si't l'esquerda un peix merda?
Saps què passa si't força un peix borsa?
Saps què passa si't la remena un peix pena?

4 d’agost de 2011

Saps què passa? (21)

Saps què passa si't's l'empassa un peix gassa?
Saps què passa si't capa un peix lapa?
Saps què passa si't la mossega un peix brega?
Saps què passa si't l'escata un peix rata?

3 d’agost de 2011

Saps què passa? (20)

Saps què passa si't l'esberla un peix merla?
Saps què passa si't la suca un peix nuca?
Saps què passa si't la troba un peix lloba?
Saps què passa si't s'la fuma un peix suma?

2 d’agost de 2011

Combat èpic (2)

Avui, tot caminant, se m'ha ocorregut aquesta frase de qualitat:

Gitano a gai: Et destrossaré la jeta.
Gai a gitano: Doncs jo et destrossaré l'ojete.

Com recordareu, el mes passat ja hi va haver el primer combat èpic gitano-gai. Com en aquella ocasió, un petit canvi en la frase canvia un cop de puny per una endinyada anal profunda. Gens malament!

1 d’agost de 2011

Mig any i un mes!

Ja ha arribat el mes d'agost!!! Segurament molts de vosaltres deveu estar de vacances, potser a la platja, potser a la muntanya, segur amb alguna prostituta. En efecte, hi ha hagut una certa devallada en el nombre de lectors diaris... Tot i això, segons l'empresa , que mesuren audiències d'internet, Rimes Turbades continua sent el blog líder de cultura en català, i un dels blogs de temàtica poètica més visitats del món.

Aquest èxit, en part es deu a la gran qualitat dels poemes i escrits d'aquest blog. Per exemple, el mes passat, s'establí la poesia "Un peix", una nova frase de qualitat i una micropoesia en la publicitat. A més, es començà una de les grans obres de la poesia radical, el poema "Saps què passa?". El dimecres, després de la frase de demà, continuarem amb aquesta poesia (recordeu que portem ja 18x4=72 versos d'aquesta poesia, així que encara en falten 78!!!). El que queda de mes el dedicarem al començament de la temporada futbolística del Barça, amb les dues supercopes i el començament de la lliga.

Fins llavors, cuideuvos molt i bones vacances!!!