31 de juliol de 2013

Armes (un any)

Fa exactament un any publicàrem el poema "Armes", sobre les armes d'amor i guerra. Un poema suggerent i pedagògic de les relacions emocionals. Durant aquest any moltes parelles l'han fet servir per llimar les seves diferències de procediment de manera amistosa i poètica. No és bonic això? Cal continuar amb les bones pràctiques, no amenaçar, estimar i correspondre.

Endavant amics, disfruteu de l'amor!30 de juliol de 2013

Joc del mes (2)

Amics, hi ha hagut gran èxit de participació en el joc del mes, tot i que la qualitat de moltes propostes ha estat, per dir-ho suaument, de nivell de deficient mental. Tot i això n'hi ha uns quants que se'n salven, essent la llista de guanyadors la següent (entre parèntesi el nom de qui l'ha enviat si no sóc jo):

  1.- Els cascabells i velles
  2.- Els que's les casquen sovint
  3.- Els que's caguen en tot

S'ha donat un exècit a "Els cabrons c'abronquen". Moltes gràcies per la participació! Estigueu atents que ara que aviat començarà l'Agost hi haurà un altre joc-repte!!!

Divertiu-vos pensant, encara que us costi tant!

29 de juliol de 2013

Si véns amb mi (poble)

Si véns amb mi anirem al poble,
no pararem mai de dir "Catalunya és noble!",
i t'adonaràs de que no'm faig vell,
no pararé mai d'enxufà't ocell.

Si véns amb mi anirem a la ciutat,
no pararem mai de dir "Espanya l'has cagat!",
i t'adonaràs de que'm faig manyac,
no pararé mai de donà't pel sac.

Si véns amb mi anirem a casa,
no pararem mai de dir "Catalunya arrasa!",
i t'adonaràs de que'm faig semental,
no pararé mai de donar-te anal.

Si véns amb mi anirem a l'apartament,
no pararem mai de dir "tragareu semén!",
i t'adonaràs de que em faig jove,
no pararé mai d'omplir amb mon peix ton cove.

Si véns amb mi anirem al bloc de pisos,
no pararem mai de dir "mort als grisos!",
i t'adonaràs de que no em faig pobre,
no pararé mai de corre-te'm a sobre.

Si véns amb mi anirem a la torre,
no pararem mai de dir "Espanya és zorra!",
i t'adonaràs de que'm faig perfecte,
no pararé mai de dona't pel recte.

Si véns amb mi anirem a la finca,
no pararem mai de dir "Catalunya us li inca!",
i t'adonaràs de que no em faig gran,
no pararé mai d'anar-te culpetant.

Si véns amb mi anirem a estable,
no pararem mai de dir "us penjrem d'un cable!",
i t'adonaràs de que no em faig gandul,
no pararé mai donà't pel cul.

Si véns amb mi anirem al pou,
no pararem mai de dir  "us segrem un ou!",
i t'adonaràs de que em faig maco,
no pararé mai de donà't "por saco".

Si véns amb mi anirem a la feixa,
no pararem mai de dir "fills de gueixa!",
i t'adonaràs de que no em faig hortera,
no pararé mai de donà't pel darrera.

Si véns amb mi anirem a la botiga,
no pararem mai de dir "us omplirem la figa!",
i t'adonaràs de que no'm faig gitano,
no pararé mai de petar-te l'ano.

Si véns amb mi anirem a la biblioteca,
no pararem mai de dir "Espanya a sobre's defeca!",
i t'adonaràs de que em faig asceta,
no pararé mai de ser qui te'l peta.

Si véns amb mi anirem a l'escola,
no pararem mai de dir "us tallrem la titola!",
i t'adonaràs de que em faig eixerit,
no pararé mai de tocar-te el pit.

Si véns amb mi anirem a l'ajuntament,
no pararem mai de dir "Catalunya independent!",
i t'adonaràs de que em no'm faig travolo,
no pararé mai de ser jo qui't li colo.

Si véns amb mi anirem al teatre,
no pararem mai de dir "us tornrem a batre!",
i t'adonaràs de que no'm faig babau,
no pararé mai de clavar-te el clau.

Si véns amb mi anirem a l'auditori,
no pararem mai de dir "q'Espanya mori!",
i t'adonaràs de que no'm faig sociata,
no pararé mai d'omplir ta patata.

Si véns amb mi anirem al cinema,
no pararem mai de dir "Espanya es crema!",
i t'adonaràs de que no'm faig pepero,
no pararé mai de donà't pel trassero.

Si véns amb mi anirem al camí,
no pararem mai de dir "se'ns tragreu pipí",
i t'adonaràs de que no'm faig maricon,
no pararé mai de ser qui pel cul et don.

Si véns amb mi anirem al carrer,
no pararem mai de dir "Espanya és un femer!",
i t'adonaràs de que em faig poeta,
no pararé mai de tocà't la teta.

Si véns amb mi anirem a la plaça,
no pararem mai de dir "Catalunya és massa!",
i t'adonaràs de que no'm faig fals,
no pararé mai de llepà't els genitals.

Si véns amb mi anirem a l'avinguda,
no pararem mai de dir "Espanya l'has fotuda!",
i t'adonaràs de que em faig net,
no pararé mai de donà't per l'ojet.

Si véns amb mi anirem al port,
no pararem mai de dir "us picarem fort!",
i t'adonaràs de que em faig forçut,
no pararé mai de posar't-hi el canut.

Si véns amb mi anirem a l'estació,
no pararem mai de dir "mort al Borbó!",
i t'adonaràs de que em faig senyor,
no pararé mai de tocar-te el mugró.

Si véns amb mi anirem al cementiri,
no pararem mai de dir "us muntarem un ciri!",
i t'adonaràs de que no em faig lladre,
no pararé mai de ser qui et taladre.

Si véns amb mi anirem a la font,
no pararem mai de dir "Madrid ets cabron!",
i t'adonaràs de que em faig ton déu,
no pararé mai de ser qui't la posa i treu.


28 de juliol de 2013

Si véns amb mi (52)

Si véns amb mi anirem a la font,
no pararem mai de dir "Madrid ets cabron!",
i t'adonaràs de que em faig ton déu,
no pararé mai de ser qui't la posa i treu.

27 de juliol de 2013

Si véns amb mi (51)

Si véns amb mi anirem al cementiri,
no pararem mai de dir "us muntarem un ciri!",
i t'adonaràs de que no em faig lladre,
no pararé mai de ser qui et taladre.

26 de juliol de 2013

Si véns amb mi (50)

Si véns amb mi anirem a l'estació,
no pararem mai de dir "mort al Borbó!",
i t'adonaràs de que em faig senyor,
no pararé mai de tocar-te el mugró.

25 de juliol de 2013

Si véns amb mi (49)

Si véns amb mi anirem al port,
no pararem mai de dir "us picarem fort!",
i t'adonaràs de que em faig forçut,
no pararé mai de posar't-hi el canut.

24 de juliol de 2013

Si véns amb mi (48)

Si véns amb mi anirem a l'avinguda,
no pararem mai de dir "Espanya l'has fotuda!",
i t'adonaràs de que em faig net,
no pararé mai de donà't per l'ojet.

23 de juliol de 2013

Si véns amb mi (47)

Si véns amb mi anirem a la plaça,
no pararem mai de dir "Catalunya és massa!",
i t'adonaràs de que no'm faig fals,
no pararé mai de llepà't els genitals.

22 de juliol de 2013

Si véns amb mi (46)

Si véns amb mi anirem al carrer,
no pararem mai de dir "Espanya és un femer!",
i t'adonaràs de que em faig poeta,
no pararé mai de tocà't la teta.

21 de juliol de 2013

Si véns amb mi (45)

Si véns amb mi anirem al camí,
no pararem mai de dir "se'ns tragreu pipí",
i t'adonaràs de que no'm faig maricon,
no pararé mai de ser qui pel cul et don.

20 de juliol de 2013

Si véns amb mi (44)

Si véns amb mi anirem al cinema,
no pararem mai de dir "Espanya es crema!",
i t'adonaràs de que no'm faig pepero,
no pararé mai de donà't pel trassero.

19 de juliol de 2013

Si véns amb mi (43)

Si véns amb mi anirem a l'auditori,
no pararem mai de dir "q'Espanya mori!",
i t'adonaràs de que no'm faig sociata,
no pararé mai d'omplir ta patata.

18 de juliol de 2013

Si véns amb mi (42)

Si véns amb mi anirem al teatre,
no pararem mai de dir "us tornrem a batre!",
i t'adonaràs de que no'm faig babau,
no pararé mai de clavar-te el clau.

17 de juliol de 2013

Si véns amb mi (41)

Si véns amb mi anirem a l'ajuntament,
no pararem mai de dir "Catalunya independent!",
i t'adonaràs de que em no'm faig travolo,
no pararé mai de ser jo qui't li colo.

16 de juliol de 2013

Si véns amb mi (40)

Si véns amb mi anirem a l'escola,
no pararem mai de dir "us tallrem la titola!",
i t'adonaràs de que em faig eixerit,
no pararé mai de tocar-te el pit.

15 de juliol de 2013

Si véns amb mi (39)

Si véns amb mi anirem a la biblioteca,
no pararem mai de dir "Espanya a sobre's defeca!",
i t'adonaràs de que em faig asceta,
no pararé mai de ser qui te'l peta.

14 de juliol de 2013

Si véns amb mi (38)

Si véns amb mi anirem a la botiga,
no pararem mai de dir "us omplirem la figa!",
i t'adonaràs de que no'm faig gitano,
no pararé mai de petar-te l'ano.

13 de juliol de 2013

Si véns amb mi (37)

Si véns amb mi anirem a la feixa,
no pararem mai de dir "fills de gueixa!",
i t'adonaràs de que no em faig hortera,
no pararé mai de donà't pel darrera.

12 de juliol de 2013

Si véns amb mi (36)

Si véns amb mi anirem al pou,
no pararem mai de dir  "us segrem un ou!",
i t'adonaràs de que em faig maco,
no pararé mai de donà't "por saco".

11 de juliol de 2013

Si véns amb mi (35)

Si véns amb mi anirem a estable,
no pararem mai de dir "us penjrem d'un cable!",
i t'adonaràs de que no em faig gandul,
no pararé mai donà't pel cul.

10 de juliol de 2013

Si véns amb mi (34)

Si véns amb mi anirem a la finca,
no pararem mai de dir "Catalunya us li inca!",
i t'adonaràs de que no em faig gran,
no pararé mai d'anar-te culpetant.

9 de juliol de 2013

Si véns amb mi (33)

Si véns amb mi anirem a la torre,
no pararem mai de dir "Espanya és zorra!",
i t'adonaràs de que'm faig perfecte,
no pararé mai de dona't pel recte.

8 de juliol de 2013

Si véns amb mi (32)

Si véns amb mi anirem al bloc de pisos,
no pararem mai de dir "mort als grisos!",
i t'adonaràs de que no em faig pobre,
no pararé mai de corre-te'm a sobre.

7 de juliol de 2013

Si véns amb mi (31)

Si véns amb mi anirem a l'apartament,
no pararem mai de dir "tragareu semén!",
i t'adonaràs de que em faig jove,
no pararé mai d'omplir amb mon peix ton cove.

6 de juliol de 2013

Si véns amb mi (30)

Si véns amb mi anirem a casa,
no pararem mai de dir "Catalunya arrasa!",
i t'adonaràs de que'm faig semental,
no pararé mai de donar-te anal.

5 de juliol de 2013

Si véns amb mi (29)

Si véns amb mi anirem a la ciutat,
no pararem mai de dir "Espanya l'has cagat!",
i t'adonaràs de que'm faig manyac,
no pararé mai de donà't pel sac.

4 de juliol de 2013

Si véns amb mi (28)

Si véns amb mi anirem al poble,
no pararem mai de dir "Catalunya és noble!",
i t'adonaràs de que no'm faig vell,
no pararé mai d'enxufà't ocell.

3 de juliol de 2013

Si vens amb mi (27)

Fa exactament un mes comencí la poesia-cançó "Si vens amb mi". Molts de vosaltres l'heu cantada de manera diària i més o menys afinada. En algunes de les múltiples mostres d'agraïment-admiració se m'ha suggerit, en aquest mes del poble, extendre-la a llocs dins d'aquest, i no només a llocs de la natura, on viuen animals, no catalans de soca-rel.

Durant els propers 25 dies, a raó de 4 versos cada dia (100 versos més!) publicaré una continuació de la poesia-cançó que ha robat els cors i veus de milions de catalans. En aquest mes del poble girarà sobre anar a llocs artificials i petar el recte a l'estimada (amb amor) i Espanya (amb odi).

Continueu-la cantant, amics, que el moment del doble petament de cul s'acosta!

(poema en sí)


2 de juliol de 2013

Joc del mes (1)

Amics, molts dels fills de puta que llegeixen aquest blog feu ja vacances, i pel que sembla llegir poesia radical diària i de qualitat no us omple prou el dia. Molts em demaneu reptes per fer alguna cosa de profit durant aquest vostre mes-escòria, per fer quelcom en la més puta solitud de la vostra habitació (a més de mirar porn).

Tots hem ballat de tant en tant ska, o d'escà, com dirien els desgraciats de l'IEC. Alguns grups d'aquesta música-dansa de merda tenen noms que juguen amb la paraula ska, com els Skatalà, els SkapaRapid o els Skarface. Doncs bé, el joc-repte d'aquest mes és proposar noms originals de grups d'ska per les futures bandes catalanes, ja que l'itnel·lecte mig de la gent que sol formar part d'aquestes és comparable amb el nivell d'escòria d'aquesta música.

El premi, si no és una proposta meva, serà ser mencionat en aquest blog immortal i etern, o almenys fins que peti el blogger. A finals de mes, la següent paraula contindrà el link amb les millors propostes:

(Respostes)

1 de juliol de 2013

Mes del poble

Benvolguts, comencem el mes d'agost, per alguns fills de puta el mes de vacances. Com ja sabeu la poesia radical no para mai, així que continuarem publicant-ne de manera diària i amb qualitat. Aquest mes el dedicarem al poble, referint-nos a ciutat on vivim o la pròpia Catalunya. Com veureu, el mes s'assemblarà a l'anterior, i no només en el vostre estat de depressió extrema.

Cal recordar que el mes anterior fou dedicat a la natura. Bàsicament publicàrem una nova poesia-cançó, la "Si véns amb mi", de gran repercussió internacional. També dérem un resum de la temporada viscalbarcelonista i recordàrem amb joia l'incest.

Amics, aquest estiu torna a ser de poesia radical, disfruteu-la!