31 de març de 2012

Definicions (11)

Incest: D'un genital familiar, ingest.
Clau: Penetració suau.
Acte sexual: Utilizació del pardal.
Nyaca-nyaca: Donar algú pel caca.

30 de març de 2012

Definicions (10)

Intima: Fa sexe amb qui estima.
Munta: Pel darrera nap i cony ajunta.
Copula: Conills follant emula.
Fa l'amor: Li peta amb dolor.

29 de març de 2012

Definicions (9)

Mulla: Ho fa amb qualsevulla.
Suca: Alguna esperruca.
Penetra: Copulació perpetra.
Inserta: Omple una xona oberta.

28 de març de 2012

Definicions (8)

Dóna pel sac: Pel cul fa tric-trac.
Dóna pel darrera: A l'ojet dolor genera.
Dóna pel caca: Pel cul fa nyaca-nyaca.
Dóna pel trasero: Del cul fa un gran zero.

27 de març de 2012

Definicions (7)

Ahir va fer exactament 5 mesos que vam iniciar la que esdevindrà una de les poesies més importants de la poesia radical. Com ho féu aquella vegada, la nova entrega servirà per poder completar el mes, introduïnt noves definicions de paraules en clau de poesïa radical. Quan sigui complerta, aquesta poesia servirà a grans i a minyons per entendre més i millor la nostra cultura.

Com en aquella ocasió, continuarem fent defincions d'accions i actes. Així, durant els propers 4 dies, a raó de 4 versos cada dia, indroduïrem noves defincions de paraules radicals, que seran incloses al DiCcIoNaRiMaT.

Disfruteu-les i useu-les sovint!!!


26 de març de 2012

Noms (un any)

Has vist la Montserrat? La que m'ha masturbat.
Has vist en Denis? Qui? El que t'hi fot el penis.
Has vist la Guillerma? La que es traga mon esperma.
Has vist l'Adri? El que vols que't taladri.
Has vist la Gonçala? La em xupa la cigala.

Has vist la Brígida? La que li inserto ben rígida.
Has vist en Paco? El que et dóna "por saco".
Has vist la Cristina? La que li penetro la vagina.
Has vist en Guillem? El que et provoca tremp.
Has vist la Queralt? La que em xupa el pardal.

Has vist la Vera? La qui li toco la pera.
Has vist l'Enric? El teu "més que un amic".
Has vist la Paca? La que'm la matxaca.
Has vist l'Idelfons? El que pel cul dons.
Has vist la Carola? La que'm fela la titola.

Has vist l'Isona? La que li penetro la xona.
Has vist en Joanot? A qui li llepes el pebrot.
Has vist la Julieta? La que li toco la teta.
Has vist en Sete? El que et dón per l'ojete.
Has vist la Vanessa? La que li poso ben tiessa.

Has vist la Peronella? La que li grapejo la mamella.
Has vist en Lluci? El qui li llepes el prepuci.
Has vist la Petra? La que et penetra.
Has vist en Miqui? El q'amb tu fa un quiqui.
Has vist l'Ada? La que'm l'ha mamada.

Has vist la Rebeca? La que llepant me l'aixeca.
Has vist en Demetri? El que vols que et penetri.
Has vist la Diana? La q´s´m traga la catana.
Has vist en Salvador? El que te'l peta amb dolor.
Has vist la Salut? La que em xupa el canut.

Has vist l'Eduarda? La sempre te la carda.
Has vist en Patrici? El que et peta l'orifici.
Has vist la Tura? La que s'm la traga dura.
Has vist en Ferran? El que tu ets son amant.
Has vist la Mireia? La que't la posava i treia.

Has vist la Sara? La que s'em traga la bara.
Has vist en Virgili? El q'amb qui tens un idili.
Has vist la Tanit? La la que li toco el pit.
Has vist l'Eustaqui? qui vols que't la matxaqui.
Has vist l'Esperança? La que petar-li no'm cansa.

Has vist la Vinyet? La que'm fela el nap dret.
Has vist en Simó? El que com tu és gigoló.
Has vist la Collell? La q's'm menja l'ocell.
Has vist l'Octavi? El que't s'hi corre al llavi.
Has vist la Begonya? La que'm la fela de conya.

Has vist la Mari? La que'm llepa el canari.
Has vist en Manolo? El que com tu és travolo.
Has vist l'Imma? La que violo i m'estima.
Has vist en Damià? El que't la toca amb la mà.
Has vist l'Arlet? La que'm fela l'ocellet.

25 de març de 2012

Noms (21, un any)

Has vist en Damià? El que't la toca amb la mà.
Has vist l'Arlet? La que'm fela l'ocellet.

24 de març de 2012

Noms (20, un any)

Has vist la Mari? La que'm llepa el canari.
Has vist en Manolo? El que com tu és travolo.
Has vist l'Imma? La que violo i m'estima.

23 de març de 2012

Noms (19, un any)

Has vist l'Octavi? El que't s'hi corre al llavi.
Has vist la Begonya? La que'm la fela de conya.

22 de març de 2012

Noms (18, un any)

Has vist la Vinyet? La que'm fela el nap dret.
Has vist en Simó? El que com tu és gigoló.
Has vist la Collell? La q's'm menja l'ocell.

21 de març de 2012

Noms (17, un any)

Has vist l'Eustaqui? qui vols que't la matxaqui.
Has vist l'Esperança? La que petar-li no'm cansa.

20 de març de 2012

Noms (16, un any)

Has vist la Sara? La que s'em traga la bara.
Has vist en Virgili? El q'amb qui tens un idili.
Has vist la Tanit? La la que li toco el pit.

19 de març de 2012

Noms (15, un any)

Has vist en Ferran? El que tu ets son amant.
Has vist la Mireia? La que't la posava i treia.

18 de març de 2012

Noms (14, un any)

Has vist l'Eduarda? La sempre te la carda.
Has vist en Patrici? El que et peta l'orifici.
Has vist la Tura? La que s'm la traga dura.

17 de març de 2012

Noms (13, un any)

Has vist en Salvador? El que te'l peta amb dolor.
Has vist la Salut? La que em xupa el canut.

16 de març de 2012

Noms (12, un any)

Has vist la Rebeca? La que llepant me l'aixeca.
Has vist en Demetri? El que vols que et penetri.
Has vist la Diana? La q´s´m traga la catana.

15 de març de 2012

Noms (11, un any)

Has vist en Miqui? El q'amb tu fa un quiqui.
Has vist l'Ada? La que'm l'ha mamada.

14 de març de 2012

Noms (10, un any)

Has vist la Peronella? La que li grapejo la mamella.
Has vist en Lluci? El qui li llepes el prepuci.
Has vist la Petra? La que et penetra.

13 de març de 2012

Noms (9, un any)

Has vist en Sete? El que et dón per l'ojete.
Has vist la Vanessa? La que li poso ben tiessa.

12 de març de 2012

Noms (8, un any)

Has vist l'Isona? La que li penetro la xona.
Has vist en Joanot? A qui li llepes el pebrot.
Has vist la Julieta? La que li toco la teta.

11 de març de 2012

Noms (7, un any)

Has vist l'Idelfons? El que pel cul dons.
Has vist la Carola? La que'm fela la titola.

10 de març de 2012

Noms (6, un any)

Has vist la Vera? La qui li toco la pera.
Has vist l'Enric? El teu "més que un amic".
Has vist la Paca? La que'm la matxaca.

9 de març de 2012

Noms (5, un any)

Has vist en Guillem? El que et provoca tremp.
Has vist la Queralt? La que em xupa el pardal.

8 de març de 2012

Noms (4, un any)

Has vist la Brígida? La que li inserto ben rígida.
Has vist en Paco? El que et dóna "por saco".
Has vist la Cristina? La que li penetro la vagina.

7 de març de 2012

Noms (3, un any)


Has vist l'Adri? El que vols que't taladri.
Has vist la Gonçala? La em xupa la cigala.

6 de març de 2012

Noms (2, un any)

Has vist la Montserrat? La que m'ha masturbat.
Has vist en Denis? Qui? El que t'hi fot el penis.
Has vist la Guillerma? La que es traga mon esperma.

5 de març de 2012

Noms (1, un any)

Hi ha poques poesies que expressin millor l'esperit de la poesia radical que la poesia Noms. Aquesta poesia barreja, en una sola composició, cultura popular infantil, tradicional i serveix de reducte de preservació i promoció dels noms veritablement catalans. No en va ha estat la poesia radical més llegida de la història, amb la qual molta gent s'identifica. Futurs pares d'humans l'han usat per trobar noms per la seva descendència, com ha mostrat el fort flux que ha rebut aquest blog de la pàgina questionem.com. Així doncs, cal celebrar entre tots aquesta peça única i universal.

Avui fa exactamment un any vam començar la seva publicació, i avui rememorem aquesta efemèride amb molt bones notícies. A partir d'avui i durant 20 dies publicarem una extenció de la poesia Noms. Tot i que cada estrofa continuarà tenint 5 noms, dividirem la seva publicació en 2 dies, el primer amb 3 noms i el segon amb dos, afegint un total de 50 noms a la poesia. A més, donat l'afany no sexista d'aquest blog i nova forma de cultura, en comptes de noi-noia-noi-noia-noi, cada estrofa serà noia-noi-noia-noi-noia.

Disfruteu-la molt, que val la pena!

(poema en sí)

4 de març de 2012

Manc nu

Avui, tot caminant, se m'ha ocorregut aquesta frase de qualitat:

Manc nu sustentant una sola taronja: "Peleu-me-les!"

En efecte, moltes vegades els dobles sentits ens ajuden a suggerir actes altrament tabús. Un pobre manc, mancat de mans i masturbes, és normal que demani el que sí que encara pot tenir. La taronja és doncs un recurs lingüístic adecuat a aquesta situació.

PD: Com es va dir fa 3 dies, aquest post és part del propòsit del seu autor de rentroduïr les frases a la poesia radical que tots estimem.

3 de març de 2012

Twitter

Amics, començo el post d'avui fent fe d'errates del post d'ahir. Els més observadors heu notat que quan ahir es deia "fa exactament un any" es linkava al 3 de març de 2011, no al 2 de març. En efecte, hi ha hagut certa falta de coordinació interna en el meu cap. Així hauria d'haver dit "fa exactament un any i un dia".

En canvi, avui fa exactament un any menys un dia que vam obrir la nostra pàgina de facebook. Tot i que els de facebook ens van petar la pàgina i gairebé l'anus (simplement per posar que havia nascut a l'any 1902) la pàgina ja està refeta i funcionant al màxim.

En tot cas, el que avui hem de celebrar és que s'ha obert un nou compte de Rimes Turbades al twitter!!! Sí, amics, sí, ja tardàvem a extendre aquesta nova forma de cultura popular i de qualitat mitjançant el putu ocellet del twitter... Estigueu atents tots a les piulades, que com sempre contindran alt contingut poètic radical.

Fins ben aviat, @RimesTurbades

2 de març de 2012

Publicitat (12)

Com gairebé cada mes, avui és el dia de la publicitat, com ho fou fa exactament un any. Recordeu, que com en les altres publicitats (recordeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11), és fonamental que la copieu i enganxeu arreu per tal que aquesta nova forma de cultura popular de qualitat i gratuïta arribi a milers de catalans.

Aquest mes retornem a la poesia radical com a eina publicitària amb el següent vers:

Si ta cultura tu mimes (a vegades)
a veure si d'un cop t'animes (i no bades)
i véns amb qui més estimes (i agrades)
al blog aquell de les Rimes (Turbades)


Bé, us agraeixo un altre cop la vostra ajuda incalculable, gràcies a vosaltres la victòria final és més aprop.

Cridem tots: Visca la poesia radical!!!

1 de març de 2012

Mes dels noms

Aquest mes, serà dedicat als noms (de persona). Per motius que es desvetllaran aviat, però que molts de vosaltres ja sabeu, cal dedicar aquest mes a una part tant important i definitòria de la nostra cultura. En clau de poesia radical, com sempre, farem el català més fort.

Recordem que aquest mes de febrer ha estat dedicat al Barça. L'extensió de la poesia "Rivalitat sana" i la publicació de la nova poesia "Quan guanyem" . També ferem un recordatori de l'any de publicació de l'himne del Barça i recordàrem les frases. També una nova publicitat fou publicada.

Bé, espero que us agradi aquest mes, digueu com us digueu!!!